Toner Cartridge RICOH IM C2000 CMYK OEM PN# 842307,842310,842309,842308

 125,000

Ricoh 842307 Black Toner Cartridge – Genuine Ricoh Brand – Estimated Yield 16,500 pages @ 5%
Ricoh IM C2000 Cyan Toner Cartridge – Genuine Brand – Estimated yield 10,500 pages @ 5%
Ricoh IM C2000 Magenta Toner Cartridge – Genuine Brand – Estimated yield 10,500 pages @ 5%
Ricoh IM C2000 Yellow Toner Cartridge – Genuine Brand – Estimated yield 10,500 pages @ 5%

Description

Original Toner Cartridge for Ricoh IMC 2000 Genuine PN #  842307 PN # 842310 PN # 842309 PN # 842308

  • Ricoh 842307, IM C2500
  • Savin 842307, IM C2500
  • Lanier 842307, IM C2500
  • Ricoh 842310, IM C2500
  • Savin 842310, IM C2500
  • Lanier 842310, IM C2500
  • Ricoh 842309, IM C2500
  • Savin 842309, IM C2500
  • Lanier 842309, IM C2500